Torvetspølsevogn

Torvetspølsevogn er en restaurant beliggende på Torvet 0 i Middelfart.